Mmmonk staat voor Middeleeuwse Monastieke Manuscripten – Open – Netwerk – Kennis. Het is een samenwerkingsproject van de Openbare Bibliotheek Brugge, de Universiteitsbibliotheek Gent, het Grootseminarie Ten Duinen in Brugge en het Bisdom Gent. Het project wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid (departement Cultuur, Jeugd en Media).

Onze missie

Het project wil de ca. 820 nog bewaarde middeleeuwse manuscripten van de abdijen Ten Duinen, Ter Doest, Sint-Pieters en Sint-Baafs digitaal ontsluiten. De beelden en metadata van de manuscripten worden op een duurzame en open manier samengebracht en toegankelijk gemaakt op het Mmmonk platform door gebruik te maken van het International Image Interoperability Framework (IIIF). Het platform ontsluit de manuscripten volgens de IIIF-standaarden, biedt educatieve inhoud, stimuleert innovatief onderzoek op de monastieke manuscripten, en draagt bij aan de verdere ontwikkeling en implementatie van IIIF voor bijzondere bibliotheekcollecties.

Wat is IIIF en hoe kan het nuttig zijn voor jou?

Het Mmmonk corpus

Het Mmmonk corpus bestaat uit de ca. 820 overgeleverde middeleeuwse manuscripten van de bibliotheken van vier belangrijke abdijen in middeleeuws Vlaanderen:

  • de cisterciënzerabdij Ter Doest in Lissewege (ca. 340 bewaarde manuscripten),
  • de cisterciënzerabdij Ten Duinen in Koksijde (ca. 290),
  • de benedictijnerabdij Sint-Baafs in Gent (ca. 110),
  • de benedictijnerabdij Sint-Pieters in Gent (ca. 80).

In de collecties van de vier deelnemende partners worden ca. 640 van deze manuscripten bewaard. De overige zijn verspreid over 40 instellingen in Europa en Noord-Amerika.

De manuscripten dateren uit de 7de tot de 15de eeuw. Naast religieuze teksten bestaan ze uit een brede waaier aan filosofisch-theologische, juridische en medische werken, wetenschappelijke werken en geschriften van humanistische en klassieke auteurs.

Sint-Baafs (gesticht in 630) en Sint-Pieters (gesticht ca. 650-675) waren gedurende het hele ancien régime de machtigste abdijen in Vlaanderen. Ten Duinen (gesticht in 1127) was een van de belangrijkste cisterciënzerabdijen van Europa, en stond op gelijke voet met Clairvaux en Fountains Abbey. Ook haar dochterinstelling Ter Doest (gesticht in 1174) had een verstrekkende culturele en religieuze impact. De belangrijke culturele status van deze abdijen valt af te lezen uit hun uitgebreide en veelzijdige bibliotheken, die een belangrijke rol speelden in de cultuur- en kennisoverdracht in de middeleeuwen in het Westen.

De geografische en inhoudelijke coherentie van dit corpus maakt het bijzonder geschikt voor synchroon en diachroon onderzoek, en als use case voor verdere IIIF ontwikkeling.

Over de collectie

Timing

Fase 1: maart 2019 – oktober 2020;

Fase 2: november 2020 – november 2021;

Fase 3: november 2021 – november 2022.

Inschrijven op nieuwsbrief