IIIF uitgelegd voor IT-leken

Mmmonk wil het gebruik van IIIF voor collectiebeheer, onderzoek, onderwijs en erfgoedwerking in Vlaanderen promoten. We richten ons hierbij in het bijzonder op individuele gebruikers zonder IT-kennis en op instellingen zonder grote IT-infrastructuur.

Naar de korte uitleg over IIIF

Tools en demo’s

In Fase 3 van Mmmonk zullen we volop inzetten op bewustmaking rond de mogelijkheden van IIIF en op aanpassingen van bestaande tools zodat ze gebruiksvriendelijker worden.

Ontdek hier alvast enkele inspirerende tools en demo’s uit andere projecten.

Naar tools en demo's

Annotaties

Een van de doelstellingen van Fase 3 van Mmmonk is nagaan in welke mate IIIF annotaties kunnen ingezet worden om onderzoek en onderwijs te ondersteunen.

We maakten een stand van zaken op over deze snel evoluerende toepassing.

S. Veramme, Annotaties voor Mmmonk: Stand van zaken, juni 2021 (pdf)
Inschrijven op nieuwsbrief