Nieuws

Manuscript in de kijker: Ceremoniale Blandiniense

De ceremoniale Blandiniense is in essentie een verzameling voorschriften en gebruiken die in acht dienden genomen bij alle ceremoniële plechtigheden in de Gentse Sint-Pietersabdij. Denk aan zegeningen, homilieën en dodenliturgieën of liturgische ceremonieën bij het inkleden van een novice of het aanvaarden van de professie. Het handschrift bevat evenzeer het ceremonieel en de tekst van de eed af te leggen door de Graaf van Vlaanderen bij zijn intrede te Gent op het domein van de machtige abdij.

Dit ceremoniale werd in 1322 vervaardigd door Hendrik van Sint-Omaars en Willem van Saint-Quentin, in opdracht van proost Maghelinus. Het is verlucht met één miniatuur en dertien gehistorieerde initialen waarin een verhaal of gebeurtenis wordt voorgesteld. Verder zijn er initialen met penwerk en randversieringen met drolerieën. Het ceremoniale heeft een bijzondere artistieke waarde omdat er kunstenaars van hoog niveau aan meewerkten.

Inschrijven op nieuwsbrief