Nieuws

Beelden van de Duinenhandschriften Grootseminarie digitaal beschikbaar

Beelden van de middeleeuwse Duinenhandschriften van het Grootseminarie Ten Duinen digitaal beschikbaar

Sinds enkele weken zijn beelden van 74 van de middeleeuwse Duinenhandschriften van het Grootseminarie Ten Duinen digitaal beschikbaar op www.mmmonk.be.

Voor het Grootseminarie betekent het systematisch en kwaliteitsvol digitaliseren, opslaan en ter beschikking stellen van de beelden van de Duinenmanuscripten een belangrijke stap in de ontsluiting en conservatie van haar rijke handschriftencollectie. Tot voor kort bestonden er van het gros van de Duinenmanuscripten geen beelden. Met uitzondering van Ms. 89/54, De Avibus van Hugo de Folieto, dat sinds enkele jaren beschikbaar is op het digitale platform Bronnen in Context, werden van de handschriften slechts sporadisch of op vraag beelden geproduceerd. De foto’s of scans die in het verleden genomen werden- hoofdzakelijk van rijkelijk verluchte folio’s- laten naar huidige kwaliteitsnormen te wensen over. De meeste van deze beelden zijn ook opgeslagen op microfilm of Cd-rom, wat natuurlijk geen duurzame oplossing is. Nu de Duinenhandschriften van het Grootseminarie gedigitaliseerd zijn en vrij ter beschikking gesteld worden via de MMMONK-website, wint de collectie aan zichtbaarheid en wordt dit prachtige erfgoed steviger op de kaart gezet.

Het Grootseminarie kan bovendien aan de vraag van de onderzoeksgemeenschap tegemoet komen om op een efficiënte en professionele manier hoge resolutie-beelden van de Duinenhandschriften aan te leveren. De coronacrisis deed niet enkel de vraag naar kwaliteitsvolle digitale beelden stijgen- fysieke raadpleging in de leeszaal was immers een tijdlang niet mogelijk-, het onderstreepte nog maar eens het belang van een gebruiksvriendelijke, open toegang tot de beelden en een duurzame opslagmethode. Als collectiebeheerder kunnen we onderzoekers en geïnteresseerden nu meteen de link naar de digitale beelden bezorgen. En hoewel het nog steeds mogelijk is om de manuscripten te raadplegen in de leeszaal, kan dit dankzij de digitale beelden nu gebeuren na een grondige voorbereiding en voorafgaande selectie van het materiaal. Onderzoekers kunnen zo niet enkel adequaat te werk gaan, het komt ook de optimale conservatie van de handschriften ten goede.

De snelle doorverwijzing naar de beelden op de projectwebsite van MMMONK betekent bovendien dat wij als collectiebeheerder ook efficiënter kunnen werken: in plaats van het handschrift uit het depot te halen, de gevraagde folio’s op te zoeken en te fotograferen en de bestanden aan de onderzoeker te bezorgen, kunnen we nu meteen doorverwijzen naar de projectwebsite. Onderzoekers kunnen op de website niet enkel de beelden van het handschrift in hoge resolutie bekijken en downloaden, ze kunnen het stuk door de informatie op de website contextualiseren en dankzij de IIIF-technologie onder meer gedetailleerd inzoomen en beelden uit diverse collecties openen in één viewer interface.

Om een concreet voorbeeld te geven: recent kreeg het Grootseminarie vanuit de museale wereld een vraag om enkele manuscripten uit haar collectie te selecteren voor een bruikleen voor een tijdelijke tentoonstelling. In plaats van de catalogus door te nemen, op zoek naar beschrijvingen van potentieel interessante miniaturen, de handschriften te manipuleren door ze uit te halen en eventueel te fotograferen, konden we de manuscripten nu digitaal doorbladeren op de projectwebsite, inzoomen op details van miniaturen, enzovoort. Dat de digitale beelden van de handschriften vrij beschikbaar zijn op de website van het MMMONK-project betekent dus niet enkel dat we dit kostbaar erfgoed beter kunnen conserveren en valoriseren, het betekent ook dat we efficiënter te werk kunnen gaan en zelf onze eigen collectie nog beter kunnen leren kennen.

[Céline Decottignies, Archivaris van het Bisdom Brugge en het Grootseminarie Ten Duinen]

Update 31/03/2022

Voorlopig bevatten de manifesten bij de beelden van de manuscripten van het GS minimale metadata. Voor Mmmonk worden nieuwe beschrijvingen opgesteld door projectmedewerker Mark Vermeer. Hij zal de beschrijvingen in de loop van de komende maanden invoeren in het digitale bibliotheeksysteem van de Openbare Bibliotheek en die zullen doorstromen naar de manifesten.

Inschrijven op nieuwsbrief