Nieuws

Draaiboek Digitalisatie Mmmonk

Draaiboek Digitalisatie

Mmmonk wil de beelden van 821 middeleeuwse manuscripten van de abdijen Ten Duinen, Ter Doest, Sint-Baafs en Sint-Pieters ontsluiten en samenbrengen in een virtuele bibliotheek via het International Image Interoperability Framework (IIIF). Het project loopt van maart 2019 tot november 2022 en is verdeeld in 3 fases. De Vlaamse Overheid kende subsidies toe voor iedere fase, respectievelijk €127.000, €129.000 en €130.000.

Overheen fase 1 en 2 van het Mmmonk project hebben we in de Openbare Bibliotheek Brugge en het Grootseminarie Brugge 496 manuscripten gedigitaliseerd. Mmmonk is het eerste project in Vlaanderen waarbij een collectie van deze omvang en waarde in één slag gedigitaliseerd wordt en waarbij het resultaat gedeeld zal worden via IIIF. De grote hoeveelheid en kwetsbare aard van het erfgoed bracht uitdagingen met zich mee. Mmmonk ontwikkelde een draaiboek dat kan ingezet worden door andere Vlaamse instellingen.

Uitdaging 1: kwetsbaar corpus

De kerncollectie monastieke manuscripten bij de vier partners is grotendeels erkend als Vlaams Topstuk. Het corpus bestaat uit middeleeuwse manuscripten. Deze manuscripten hebben vaak veel schade door veelvuldig gebruik, oude restauraties, en dergelijke. De centrale vraag was dan ook hoe dit grote aantal manuscripten te digitaliseren op een veilige en correcte manier zodat deze geen schade ondervinden.

Uitdaging 2: lokaal bestuur = wetgeving overheidsopdrachten

Een projectvoorstel en subsidieaanvraag werden ingediend bij de Vlaamse overheid, onder de categorie cultureel-erfgoedwerking op landelijk en internationaal niveau[1]. Om de aanvraag te plaatsen moet vooraf goed nagedacht worden over onder meer de doelstellingen van het project, de verwachte resultaten en de methodieken om die te bereiken.

Draaiboek Digitalisatie Mmmonk

Draaiboek Digitalisatie

Draaiboek Digitalisatie Bijlagen

bijlagen (ZIP)
Inschrijven op nieuwsbrief